Den frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø tæller ca. 15 energiske medlemmer, der afholder guidede fugleture og hyggelige familiearrangementer med fokus på natur. Og ikke mindst udfører gruppen et stort arbejde med pasning af publikumsfaciliteter og nødvendig fældning og naturpleje omkring søen.

Vil du være med i et rart og meningsfuldt arbejdsfællesskab og lære noget om praktisk naturforvaltning, så mød op til en af arbejdsdagene eller kontakt Fugleværnsfondens sekretariat.


Glade frivillige ved Ravnstrup Sø. Foto: Søren F. Hansen 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forårskor og blomsterflor  9. april 2017.

Anne Gertie fortæller:

"I dag, i dejlig sol og mærkbar lune i vejret, lykkedes det at kalde 17 personer af huse og give tilslutning til dagens arrangement.
Der var tre ganske unge, så staben var noget yngre med det hele taget i betragtning i forhold til seneste. 
Vi fik fornøjelse af de første ankomne fugle, vandinsekterne havde travlt med deres forårssysler, og forårsbebuderne blandt 
planter viste sig som en del af hele pakken, dog undlod frøerne at give deres akkompagnement.

For nogle af deltagerne var lammene dagens højdepunkt, andre var vildt begejstrede over plantesortimentet, og atter andre vil nok betragte 
rørhøgenes territoriehævdelse som højdepunktet sammen med den første hørte munk i området. Der lød desuden begejstring for en flok 
kvækerfinker ved foderbrættet. Vi kunne opleve flyvende sommerfugle, som af og til fløj op, enkelte deltagere forsøgte at fange dem i kameraet.
Endelig må jeg ikke glemme boet med jordbier".

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Arbejdsdag ved Ravnstrup Sø 25. marts 2017

Anne Gertie fortæller: 

"I dag kunne vi rigtig mærke forårets komme, dejlig sol, lidt frisk vind. Det var stor en fornøjelse at betragte lammene. De kunne rigtig nyde solens stråler på skrænten, og fra tid til anden fik de voldsom lyst til spjæt og ballade.
Vi fik repareret en del af de nedfaldne redekasser. Mikkel havde gjort sine forberedelser i dagens anledning, - medbragte seks færdigbyggede kasser lige til at sætte op. Vi havde mange sjove indslag under opsætning i det nyligt inddragne område til fårene. Flere gode egnede redekassetræer. Vi kunne rose hinanden i stor stil for veludført arbejde. Siden sidst er der arbejdet på at holde rotterne i skak. Og endelig blev der udskiftet top på fugletårnet, det virker solidt og godt. 

Endelig kunne vi nyde kaffe og madpakke i sol og læ af bålhytten, nemlig bagved".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fuglekassedag ved Ravnstrup Sø, 5. marts 2017

Annie Gertie beretter:

"18 personer blev vi i alt, heraf fire små børn. Den mindste blev godt træt og sov under en del af arrangementet.. Fugleturen blev en smattet fornøjelse, vi skøjtede rundt på den plørede sti.

Vi fik lidt indblik i vand-kravlets liv. Der var nogle få, som ville vise sig efter fangstredskabets skrab i vandløbet samt ved pædagoglommen.
Fuglelivet var ikke det store scoop, mest pga. regnen. En fiskehejre stod og skuttede sig i nabosøen i regn og blæst. Et par knopsvaner, grå- og troldænder og blishøns. Der var mere ro på blishønsene i dag i forhold til seneste arbejdsdag. Vi håber på større gevinst ved næste besøg. På trods af vejrets tilstand kunne man dog mærke foråret lige om hjørnet.

Til gengæld blev der lavet mejsekasser. Mikkel hjalp flittigt med at flikke dem sammen. I øvrigt blev der spist nylavede pandekager, drukket Cowboy- ”Norsk Koke kaffe”. Vi var et par stykker, der kunne genkende konceptet og kunne se en vis sammenligning. Desuden var der naturligvis også hjemmebagt kage, som der var god afsætning i".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbejdsdag ved Ravnstrup Sø 25. februar 2017

Anne Gertie fra arbejdsgruppen fortæller:

"Vi var syv fremmødte, som udførte lidt forskelligt i reservatet. Der blev blandt andet ryddet pil, brændt noget kvas, repareret læhegn nedenfor tårnet og udbedret på selve tårnet. Der har siden sidste besøg været gang i undergravende virksomhed, forsøg herpå til depotet i bålhytten, samt i skuret. Kunne konstatere begyndende stridigheder blandt blishønsene, og knopsvanerne banede vej gennem isen til sydlige vandbassin.

Det var vist kort og godt dagens hits".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Første arbejdsdag i 2017 søndag den 22. januar

Anne Gertie beretter:

"Det nye spæde år 2017 begyndte i dag i Ravnstrup reservatet. Vi var hele ni personer, som det var lykkedes at få vristet ud af dynerne og den lune sofa, til lidt praktisk motion, rigtig godt gået. Mon det var Annes lokkemad om Nytårskur med bobler og kage der lokkede, forbliver usagt. Men det var altså ikke dårligt!
Vi troede, at hun mente nytårskur i form at hård fysisk arbejdsom motion. Den side af sagen kunne vi dog næsten helt selv bestemme. Vi fik lejlighed til at rose hinanden for kunnen ud i praktiske aktiviteter på trods af alderen, der begynder at sætte sine spor hos flere af os. Men vi er egentlig selv ganske pænt tilfredse.
På trods af Isslag, tø, smelte- til tider meget nedfald af vand, blev der fældet pil samt repareret gelænder på fugletårnet. Nu kan man færdes lidt mere sikkert på vej op".

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mortensand-arrangement søndag den 13. november 2016

Inger fortæller:

"Vi kunne i dag nyde en flot dag med ringmærkning af småfugle med 21 fremmødte. Som vanen tro, gik turen desuden ud til skjulet og retur, i dag var der is på hele søen, derfor begrænset med vandfugle. På turen oplevede vi hele 2 røde glenter, som fouragerede hvert sit sted, den ene efter en traktor, der bearbejdede jorden. Vi hørte vandriksen, og vi så en tårnfalk, der fangede en mus. Den fløj op med fangsten, og blev med det samme mobbet af en sulten krage. Musvåger og spurvehøg samt sangsvaner kom med i optoget af fugle. Ud over de nævnte bidrog kvækerfinke, kernebider, og blisgæs med deres optrædende.

Vi er efterhånden ved at være berømte for vores bag-selv-pandekager. Dejen forsvandt som dug for solen, og der lød velnydende ”uhmn” rundt i bålhytten. Poul Erik medbragte sin populære æblekage med æbler fra reservatet, også en rigtig god ting! I begivenhedernes anledning var der også en lille chokolade, på grund af min nye værdighed i ugen, der er gået som farmor igen. Og jo,- kaffen var der, og drikkes kunne den også, men vi blev enige om, at der manglede lidt Anne - feeling over den".

DSC00466

 

IMG 0731_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Familiedag lørdag den 29. oktober 2016

Frivillig i arbejdsgruppen, Inger, beretter:

"Af fremmødte kunne vi nyde hele 26 voksne samt 10 børn i forskellige aldersgrupper. Det kneb lidt med tålmodigheden hos de mindste, men ingen tvivl om, at det var en god dag for alle. Det var i hvert fald de ord, som genlød gang på gang. Det var tilsyneladende et hit, når man som bedsteforældre skulle passe børnebørn, medens forældre havde andre gøremål. Fuglefoderfremstilling var et hit, såvel i ord, som i handling.

Dagens traktement med kaffe, saftevand, pandekager samt medbragt hjemmebag fik ligeledes ben at gå på, det forsvandt stort set alt sammen. Det var desuden mit indtryk, at fugleturen med kig til vandinsekter også var et hit.

Dagens observationer er indtastet i DOF-basen, men de vigtigste var vist isfugl, spurvehøg, sjagger og musvåge".

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbejdsdag søndag den 28. februar 2016

Anne, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Der var pænt fremmøde af arbejdsivrige folk til de fremlagte opgaver. Så vidt jeg hørte, var der end ikke opgaver nok til alle! I skjulet krævede det grundig koordinering at komme omkring hinanden. En enkelt skruemaskine gik tabt, den ligger nu under vand. Heldigvis kunne vi selv finde på andre nærliggende opgaver.

Hætten til bålhytten blev hevet op og monteret, grus blev strøet ud over taget, og nævnes skal det, at der heldigvis ikke var nogen der faldt ned fra taget under strabadserne. Bålpladsen blev renset, så nu er bålet klar til hele den kommende sæson. Dog nåede vi ikke at afprøve om der var opnået virkning efter hævelse af hætten over hytten, meen selvfølgelig håber vi på mindre roterende røg i hytten, når den bliver brugt. Det har vi stort behov for.

Der blev fældet noget pil. Gulvet i skjulet blev hævet, rigtig flot arbejde! Gangbrædder blev placeret hensigtsmæssigt på udfordrede, meget fugtige steder.

Generelt var ruten meget smattet, specielt under kørsel med trillebør.

Fuglelivet gav en anelse fornemmelse af forår. Vandriksene var på plads med deres grisehyl, blishønsene var så småt i gang med deres spurten hen over vandfladen, knopsvanerne var også begyndt at markere territorier. Den første bogfinke hørtes synge sin allerførste, ikke fuldtudviklede sang. Dompappen hørtes synge sin rigtige sang. Masser af fugle fløj til og fra foderbrættet for fouragering, enkelte musvåger hørtes i området.

Humøret fejlede heller intet, der var rigtig god stemning, gode historier manglede heller ikke. Og, ja, ja, vi var ganske godt tilfredse med præstationerne, da vi afsluttede dagen".

 


Høslæt og stakning 22. og 28. juni 2015

Anne, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Mandag den 22. juni kl. 1800 var der indkaldt til høslagning.
Det havde regnet en del af dagen, men heldigvis blev det en tør og rimelig flot aften.
En stor portion leer blev transporteret til engen, og alle fik udleveret hver sin. De var hvæsset godt på forhånd, klar til aftenens arbejde. Derpå forløb ruten mellem græstuer, lav pil, sjapvand, enkelte huller. Det blev vist til et par våde sokker. Så vidt muligt fulgte man i hælene på forankørende. Men, men, men de garvede løb hurtigt langt foran, og nogen trængte til flere hvil end andre.
De allerførste leslag var behæftede med fejl, i hvert fald for en urutineret som undertegnede. Nogle slag blev for dybe, og bladet begravede sig i en tue, eller også blev slaget for højt med resultatet, at slaget blev reproduceret, før man kunne fortsætte nogenlunde tilfreds med resultatet. Men efterhånden blev slagene justeret rimeligt, og arbejdet kunne fortsætte mere jævnt.

Ved de allerførste slag virkede området igen som tidligere år helt uoverskueligt, ville vi mon blive færdige? Men på forunderlig vis lykkedes det igen i år efter rigtig mange seje slag at overmande opgaven. Fra tid til anden måtte der indsættes pauser ind for at genetablere væskebalancen, og lade sveden dampe af, - af og til skulle en enkelt eller flere påtrængende fluer klaskes til side og muskelkraften kom langsomt tilbage.
Arbejdsgruppen fik besøg af en lokal fotograf og skribent. Formålet var at beskrive og videofilme øvelserne forbundet med høslet og stakning.
Vi fik den udsøgte fornøjelse at opleve Rørhøgen der kredsede for at gå ned omkring redestedet. Poul Erik var nær på at få en isfugl i nakken. Den kom pludselig fisende hen over området, hvor vi stod.

Søndag den 28. juni bestod arbejdet i det tunge med at rive alt sammen, slæbe det på presenning hen til stakkende og derpå læsse en masse hø op på dem. Det varede omkring et par timer, før opgaven var løst, og snakken gik livligt undervejs.
Jeg fik aldrig hørt, om der blev set bemærkelsesværdige fjerkræ, men der var slet ikke tvivl om, at alle var tilfredse med bedriften. Som noget nyt under arrangementet, vidste vi på forhånd, at det ville blive nødvendigt med en reservemadmor. Maden var i det store hele forberedt hjemmefra.
Men det viste sig, at det var nødvendigt at samle til bålet, så der skulle kløves brænde.
Det var en behagelig og stor fornøjelse at færdiggøre kartoffelsalaten medens, man kunne lytte til fuglelivet. Bålet er fra tid til anden en udfordring især når, man befinder sig i røgretningen.
Jeg vil understrege, at det var en stor fornøjelse, at se hvor stor appetit, der var samlet. Der blev dog ikke fuldstændig udsolgt, men det gik godt med at få afsat pølser, deller, kartoffelsalat, pølsebrød, friske jordbær, kaffe og kage.

Vil benytte lejligheden til at takke alle for indsatsen".

høslet 1

høslet 2

høslet 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mortensanden 'live' - fugletur og ringmærkningsdag - november 2014

Anne, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Der mødte 36 gæster op heraf 6 børn, Henning fra DOF startede med at fortælle om ringmærkning og viste et par fugle, der var gået i de opstillede net, heriblandt musvit, træløber og sumpmejse, en af dem blev ringmærket. Så gik turen ud til skjulet, hvor der var lidt ænder (pibeand og troldand). Der blev snakket lystigt på turen, og der blev fundet en blomstrende stinkende storkenæb. Havørnen, musvågen, glenten og vandrefalken kom også lige forbi. Tilbageturen bød på en stor flagspætte, der var gået i nettet hos Henning. Vi sluttede af med en kop kaffe ved shelteret i den dejlige sol."

 

 


Store fuglefodringsdag - oktober 2014

Anne, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Det blev en god og fornøjelig dag med 25 deltagere heraf omkring 8- 10 børn. Mikkel, som er frivillig fra arbejdsgruppen, gav gæsterne en god og detaljeret indsigt i fuglefoder, automater, foderhuse samt vand, som man ikke må glemme til de små væsener. Der blev fremstillet foder, som blev støbt omkring diverse kogler til alle børn og voksne, som ønskede at prøve kunsten. Gæsterne fik kortfattet fortalt om den fuglevenlige have, som indebærer gode vilkår, der gør, at de gerne vil være i haven og selv finde føde, bygge rede, samle redemateriale ved siden af vores fodring.

Derefter blev den efterhånden så berømte vandretur gået i forskellige længder afhængig af benenes formåen. Vi var nogle få, som nåede ud til yderste skjul ved 'Det blå lyn', som jeg har hørt vandspejlet er blevet kaldt. Snakken forløb livligt mellem gæsterne, hvilket gav en udbytterig snak om fuglelivet, der som altid fint supplerede Henriks (turleder) viden om, hvad han nu ser og finder lyst til at fortælle om. Fuglelivet var lidt begrænset, men vi fik da set både Spurvehøg, Musvåger, Sjagger, Vindrosler, Fuglekonger mfl.

Derefter blev der i vanlig stil brygget cowboykaffe, lavet snobrød, bagt pandekager, lavet popkorn for ikke at glemme bradepandekagen, der blev spist til sidste krumme. Den smagte fantastisk. Man fornemmede den gode stemning og flere blev i bålhytten, næsten til vi andre blev færdige med at rydde alt til side."


Endnu et år med vellykket høslæt:

Anne, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Yes! Yes!  Det lykkedes, atter i år at få bugt med græsset. Det så lidt uoverskueligt ud til at starte med, da vi så, hvor få vi var til at udføre arbejdet på det grønne store område med højt, højt græs og alle mulige andre vækster iblandt. Græsset så ud til absolut at have overmagten. Men stille og roligt, tag for tag, med Bent, Poul Erik, Anne og Brian i spidsen tog det bare fart. Af og til hørtes kommentarer som havde til formål at passe godt på hinandens ben ellers blev der bare knoklet på. Forholdsvis tidligt kom Jesper forbi, en lokal som også var med sidste år. Han sørgede for at vore leer hele tiden var frisk skærpede, klar til nye og flere tag. Undertegnede, Birgit og Birte udgjorde bagtroppen. Og jeg vil understrege, at det forekom præcist lige så varmt som de tidligere år, fluerne sværmede ihærdigt rundt om ørene til stor irritation, samtidig med at man svedte, som var man pisket til det. Vi nød derfor en velfortjent vand, kaffe og fødselsdagsbollepause, og pludselig bagefter havde vi uanede kræfter. Inden vi havde set os om, var det alt sammen besejret. Vi var faktisk helt færdige til hjemkørsel kl. 12.00. Helt utroligt, - men ikke desto mindre sandt.

Weekenden efter mødte vi talstærkt om og med tanken om pølser og kartoffelsalat, blev der hurtigt revet sammen og stakket 4 stakke. Og efter endt stakning blev der hygget med klap på skulderen efter velfortjent arbejde."

 

 

 

 


Arbejdsdag Ravnstrup Sø, den 10. maj 2014

Anne, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Ja, så har vi atter været trukket i arbejdstøjet, og godt indhyllet i tågedis lykkedes det at få fragtet de ankomne brædder ud til bestemmelsesstederne langs travesporet. Formålet i dag var at blive færdig med renovering af gangbroen.
Humøret var i top, og der blev tid til humørfyldt snak, fuglelyt og kig fra arbejdspositionen. Vi blev andet enige om overflyvende hvepsevåge og rørhøg, og syngende i reservatet hørte vi vandrikse, grønbenet rørhøne, tornsanger, rørsanger og rødstjert, som lagde sang til arbejdet.

Der kom en del besøgende denne lørdag, og det var dejlig at få positive kommentarer fra de forbipasserende. Ud på eftermiddagen kunne vi konstatere at missionen var lykkedes, og jublen ville ingen ende tage. Det var med en vis tilfredsstillelse at bestige det færdige resultat som de første. Sidst, men ikke mindst, ind imellem brædder, trådnet og kramper, fik vi lejlighed til at nyde kartoffelsalat, grillede pølser samt kaffe og kage i bålhytten. Tror om muligt, at det smagte bedre end sædvanligt."


En velbesøgt Fuglekassedag for børn og voksne ved Ravnstrup Sø, den 9. marts 2014

Anne, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Vi indledte dagen stille og roligt kl. 9. Det var stadig lidt køligt, men senere på dagen blev det en flot solrig forårsdag, dejlig lun. Bålet blev tændt, og der kom godt med fut i ilden, alt blev opstillet, og gjort klar til dagens opløb.


Inden vi så os om ved 10 - tiden, blev vi hurtigt samlet op omkring 30- 35 deltagere, omkring halvdelen børn i forskellige størrelser. Det var glade børn, der gerne ville bygge både fuglekasser og lave snobrød. Flere af forældrene måtte dog i aktion, når tålmodigheden ikke helt rakte hele vejen rundt til brødene var bagt færdig. Der var trængsel omkring bålet, hvor der også blev serveret cowboykaffe. Snobrødet forekom i to udgaver, en traditionel og en med indbyggede pølser, de ( pølserne) forsøgte dog under bagning at kravle ud af sit bo, altså dejen, de smagte godt i begge udgaver. Desuden var der 2 udgaver af hjemmebagte æblekager samt småkager, som også fik ben at gå på, der blev så godt som udsolgt.

Endelig kl. 12 afgik den længeventede rundtur i reservatet. Turen tog udgangspunkt i fuglene, vandinsekterne og de første planter, som kendetegner foråret. Det blev for fuglenes vedkommende: syngende bogfinke, skrydende vandrikse og den stukne gris i form af gråstrubet lappedykker, træløber, gulspurv og grønsisken, halemejser og troldænder, som alle viste sig ganske flot. 

Gennemgående var der en god stemning og livlig snak. Og bakkerne i omgivelserne blev til god fritidsbeskæftigelse, når tiden blev for lang for de små. Igen her blev forældre og pårørende sat i omdrejninger!"


Forårsstart i reservatet den 1. marts 2014
Anne, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Vi startede dagen med at overraske Henrik, som er stoppet i DOF Vestsjælland. Så vi sørgede for kaffe og kage, og der var også en lille tale og gaver. Derudover havde vi besøg af Karen. Forhåbentlig er hun et nyt medlem af gruppen, selv om hun fik en "dårlig" velkomst af vores vædder. Han er lidt sur for tiden på grund af de nye lam, vi har fået.
V
i fik også arbejdet lidt... vi fik kørt brænde op og flækket noget, så der er til et stykke tid. Bents traktor sad fast, men ved fælles hjælp kom den fri. Det Mobile Naturrum også pakket sammen, og venter bare på et nyt sted at stå."

 


Nu kan Naturbasen bookes!
Naturbasen i Ravnstrup er nu officielt blevet indviet og kan bookes kvit og frit via Næstveds Kommunes hjemmeside


Bålhus og multtoilet på plads til Naturens Dag - søndag den 8. september 2013
Mange tak til Hasse, Paw, Carsten og Søren for deres arbejdsindsats med bålhuset - se billeder fra tilblivelsen her.
Også multtoilettet er nu brugervenligt - se billeder fra hele processen her


Høslet i Ravnstrup
Carina, fra Fugleværnsfondens sekretariat, skriver:

"Arbejdsgruppen i Ravnstrup var mødt talstærkt op og fik assistance af både lokalpolitiker fra Næstved Kommune og undertegnede fra Fugleværnsfondens sekretariat. Trods til tider faretruende grå himmel holdt det skønne vejr i de par timer det tog den effektive lille gruppe med leer at slå. Engen, som gruppe nu i nogle år har slået, har givet positivt udbytte i form af en rigere vegetation med blandt andet perikon og trevlekrone. En af de mest botanikinteresserede i arbejdsgruppen havde forinden været ude at afmærke pletter med perikon, så disse ikke blev ofre for leen." 


Myreflittig arbejdsdag i Ravnstrup - lørdag den 20. april 2013
Anne G. Kristensen, kontaktperson fra den frivillige arbejdsgruppe, skriver:

"Vi var en lille flok på seks personer, som havde en skøn og flot arbejdsdag, hvor vi knoklede myreflittigt! Der blev blandt andet monteret brochurebeholder, sat skilte op, samlet glasskår fra smadrede bilruder. Planken på udsigtsbænken blev sat fast, fårene blev tilset og motioneret. Så blev der savet brænde og lagt på plads. Naboen kom med traktoren og jævnede bålpladsen det bedste, han kunne, hvorefter vi jævnede det bedste, vi kunne med den nye skovl, som hermed blev indviet og godkendt. Bagefter kom turen til det tidligere nedlagte hegn, hvor David og Bent brugte de rigtig store muskler. Vi andre støttede moralsk!
Også fuglene blev tilset og optalt. Løvsangere i massevis er dumpet ned fra himlen siden sidste familiedag, samt en del gransangere og vi hørte en munk. Desuden var pibeanden på vandet sammen med troldænder og en gråstrubet and.
Dette var blot et udsnit af dagens opgaver, hvor kaffen og den medbragte proviant smagte bedre end normalt og omgivelserne og humøret hjalp gevaldigt!"

"
Arbejdssjakket tager sig et fortjent hvil mellem strabadserne 


Det tunge materiel kom også forbi...


Fuglekassedag med bål og snobrød - søndag den 10. marts 2013
Anne G. Kristensen, kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe skriver:

"Trods bidende kulde dukkede i alt 21 mennesker op. Efter en gåtur til det fjerneste skjul, blev der blev der budt på cowboykaffe og snobrød med og uden pølser. Alle trængte til at varme sig ved bålet, mens brødet blev bagt. Og ind imellem skinnede solen igennem en eller skydækket himmel. Senere blev der, traditionen tro på denne dag, bygget redekasser."

 

 


Der er trængsel om bålet for at få lidt varme


Og så blev der bygget


Foråret er også kommet til Ravnstrup - lørdag 14. april 2012
Poul Erik W sender det smukke billede af den forunderlige snylter, Skælrod, og skriver:

"I dag havde vi først arbejdsdag og siden guidet rundtur i reservatet,
hvor vi stødte på 10-12 stk. af Skælrod på roden af Hassel og Navr."

 


Et vinterbesøg ved Ravnstrup Sø - lørdag 10. december 2011
Henrik Wejdeling fra arbejdsgruppen skriver:

"Hermed en lille frisk situationsrapport fra Ravnstrup Sø, som jeg havde et af mine sjældne dagslysbesøg ved i dag (!)
Der var dejligt og med en gammel vandrefalk som bonus og med gamle pibeænder, nu i pragtdragt igen! Og fire gamle blisgæs sågar også - de har nu været fast inventar i nogle uger, og jeg hører dem af og til også om natten, når jeg fodrer får, så jeg tror, de sover på vandet i den store tørvegrav...

Stormen har ikke hærget så fælt, og kun to midre træer er væltet ud over stien. Dem skærer jeg op i morgen engang."
 


En skøn efterårsdag - lørdag 14. november 2011
Poul E skriver:

"Lørdag var arbejdsdag i Ravnstrup, der mødte 8 op til et fantastisk vejr, stille og solskin.
Der blev savet en del tørt brænde til bålpladserne samt slået et stort stykke siv/græs
Og klippet en del pil.
En hyggelig og dejlig dag med godt humør."

  


Høstakning søndag 3. juli 2011
Poul E skriver:

"Efter lørdagens uvejr kom en dejlig søndag med sol fra morgenstunden, der mødte 10 friske mennesker op i Ravnstrup kl. 10 for at stakke hø (det vi havde slået i tirsdags).
Det blev en hyggelig dag, hvor der blev lavet 6 stakke, så der bliver noget til fårene til vinter.
Som sædvanlig sluttede det ved grillen med dejlige pølser plus tilbehør.
En Iris sommerfugl tog imod os da vi kom (se billede)."

 


Lige i kassen - familiedag med fuglekassebygning 21. marts 2011
Læs mere her
 


Et lille hul i vintervejret..
I en kort periode uden sne, rykkede arbejdsgruppen ud 6/2 2011.
Poul E skriver:

"Vi havde en god arbejdsdag i søndags, vi mødte 8 op (ikke med på billedet Bent, Brian, P.E.) den ene på billedet er ny, er fra Hammel syd for Næstved og synes det var et spændende arbejde.
Vi fik fældet de sidste nødder og flyttet grene og brænde på bakken."


 


En søndag i november
7/11 2010 Se billeder fra arbejdsdagen 


Selv på en hverdag kan det lade sig gøre..
Træerne vokser ind i himlen ved Ravnstrup Sø! Selv på en onsdag formiddag bliver der arbejdet i reservatet. Se Simonas reportage HER 


Høst-tur med fiskeørn og cowboy-kaffe!
12/9 2010. Læs om en dejlig formiddag HER 


Tårnfalken fik nyt hjem, marts 2010
Reservatet har meget længe haft en gammel tårnfalkekasse hængende, ødelagt af tidens tand, men så langt oppe i et træ, at det virkede som en uoverskuelig opgave at få den skiftet. Men så en dag kom en træklatrer, Janus forbi, og han kunne da snildt ordne den sag.. Simona skriver:
"Søndag den 14. marts blev den længe ventede tårnfalkekasse hængt op i et gammelt og kroget træ af Janus. Men først skulle den gamle kasse, der ellers havde gjort det godt, ned!
Det er intet problem, når man blot har den rigtige mand til jobbet.
Da Janus havde fået den nye kasse op og sikret den, pakkede vi sammen, og straks var der en tårnfalk som svævede omkring os.. så mon ikke den flytter ind i førsteklasselejligheden inden vi får set os om?"


Jonas gør klar med klatreudstyret. Foto: Simona

Den gamle kasse pilles ned, før den nye ved træets fod hejses op. Henrik står klar. Foto: Simona.  


Foråret står på spring!
Poul Erik skriver:

Et par billeder fra en arbejdsdag i Ravnstrup den 28. februar, vi fik fældet nogle brombær, klippet hegnet fri og savet noget brænde. Der var sne, solskin 5-6 graders varme og en Sanglærke gav sig til at synge. Det var en dejlig dag med forhåbentlig et forår lige om hjørnet.

 


MAJ 2009: NY ØKOBASE giver plads til arbejdsgruppens redskaber. Læs her


Den nye økobase, som er støttet af Skov- og Naturstyrelsens pulje for Lokale Miljøinitiativer. Foto: Nature Play 


Arbejdsdag i Ravnstrup
søndag d. 22. marts 2009

Vi var 7 arbejdsduelige mennesker der mødte op kl. 09.00, til frisk vind og solskin.
Vi fandt brædderne under sjappet ved den lille sø og fik dem hævet op ved hjælp af sten fra naboens mark ( vi tømte næsten marken og manden var glad).
Det blev et godt resultat (synes vi). Se fotos herunder.

 

Februar 2009. Efter en travl arbejdsdag prøvekører arbejdsgruppen den nyinstallerede grill. Foto: Poul Erik Weinreich.  


50 deltog i familiedagen den 1. marts 2009


Vindrosler og snobrød - Simona fortæller om familiefugleturen den 2. november 2008 


Arbejdsgruppen klør på! Hygge og uhygge på en arbejdsdag i september. Læs her! 


Læs om en arbejdsdag i november 2007! 


Læs om bænke af hæg og antal kys og leveår..