mandag 21. december 2009

Gør juletur til fugletur

Naturen giver dejlige fugleoplevelser også om vinteren. Fugleværnsfondens reservater byder velkommen på stier og i fugletårne til masser af fugleoplevelser over hele landet.

af Søren Ferdinand Hansen og Ingrid Hostrup

STORE SMUKKE MÅGER I VINTERLYS VED ØRESUND
Reservatet Nivå Bugt Strandenge ved Øresund har et rigt fugleliv også om vinteren. På stensætningen i Øresund raster skarver og den store måge, svartbag. Umiddelbart virker svartbagen grov og klodset, men den er trods alt en æstetisk nydelse at betragte. Tag kikkerten med og nyd alle mågerne.

MEJSEMYLDER I VASERNE
Vaserne ved Furesø lægger stier til stimer af kondiløbere og julemætte familier. Elleskoven er mærkbart stille, men ind imellem kan det pludselig myldre med fugleliv. Musvitter, blåmejser, sumpmejser og ikke mindst de smukke og tillidsfulde halemejser, der om vinteren altid optræder i småflokke. I flok har de nemlig glæde af hinandens årvågenhed mod rovfugle. I bøgeskoven leder bogfinker efter bøgetræets frugter kaldet bog.

VINTERDROSLER VED GUNDSØMAGLE SØ
Lyden er ikke til at tage fejl af, når en stor flok solsortelignende fugle flakser op fra en tjørn eller et æbletræ ved Gundsømagle Sø. ’Sjag sjag’ siger sjaggeren, der er vores næststørste drossel. Gå en tur på den to kilometer lange sti ved søen og iagttag alle vinterens småfugle.

VERDENS HURTIGSTE FUGL PÅ NYORD
Nyord Enge ved Møn er et yndet spisekammer for rovfugle om vinteren. Fjeldvågen, musvågen, den blå kærhøg og tårnfalken fanger mus. Havørnen æder ådsler og fanger vandfugle, mens vandrefalken, verdens hurtigste fugl, lever af at fange andre fugle i luften. Hold øje med hegnspælene, hvor falken raster mellem jagterne - og ser du en sværm af fugle, er det ofte vandrefalken, der er ude for at jage. Besøg Fugleværnsfondens flotte fugletårn midt på engene eller naturcenteret Hyldevang, hvor der endda er mulighed for at lave et bål i vinterkulden.

DYKANDEPARTY I BØJDEN NOR
Smuk kystnatur og fugle i flok kan opleves ved Bøjden Nor ti kilometer fra Fåborg. Via en dejlig natursti er der adgang til to skjul, hvor du kan opleve fuglene på nært hold. Det ene skjul er nyrenoveret med fine ruder, så fugleoplevelsen næsten bliver dagligstueagtig behagelig. I noret raster i denne tid 700 bjergænder, 1200 troldænder og 220 taffelænder i en samlet flok. Der er således dækket op til nemt og behageligt fuglekig, hvor dykænderne kan studeres på tætteste hold. Er noret dækket af is, samles alle fuglene i en våge indtil denne også fryser til.

HAVØRNEJAGT PÅ LANGELAND
Nørreballe Nor og Tryggelev Nor på Sydlangeland har gennem lang tid været et af de mest sikre steder at opleve havørnen. De store vandfugleflokke i reservatet er julemad for det langelandske havørnepar. Det er ikke sjældent, at man kan opleve de kæmpemæssige rovfugle med deres lyse hoveder, gule næb og kridhvide haler jage skarver eller blishøns. Ofte samarbejder de om at udmatte byttet - et drama, der giver naturoplevelser, som ellers kun ses i BBC´s naturfilm i primetime.

ET SUS AF VILDMARK I SØLSTED
Går din juletur til Sølsted Mose syd for Tønder, bør du huske gummistøvlerne på den tre kilometer lange sti rundt i reservatet. Ind imellem flyver en dobbeltbekkasin op, og over mosen flyver de hvide svaner med deres flotte vildmarkskald. Det kan både være sangsvaner og den mindre pibesvane.

JULEKALENDERSTEMNING VED STUBBE SØ
Børnefamilier, der følger julekalenderen ’Pagten’ på DR kan genfinde lidt af den mytologiske stemning ved Stubbe Sø. Print et kort her på hjemmesiden og start turen hvor den gamle jernbane krydser Møllebækvej i Gravlev. I det smukke landskab høres og ses ravnen over skov og sø. Ravnen sætter stemningen, og er du så heldig, at komme der i diset eller tåget vejr, er det ikke svært at forestille sig Lyda, Gibbus og Malte i skoven - eller måske Iselin – som gemmer sig bag et træ.

Lyt til ravnens stemme ved at trykke på linket i højre side. 

fuglenesfristeder

Information
Sjaggerens julefrokost
Velkommen hele året
Relaterede reservater:
 - Agerø, Mors
 - Barup Sø
 - Bøjden Nor
 - Bøvling Klit
 - Gulstav Mose
 - Gundsømagle Sø
 - Hyllekrog-Saksfjed
 - Nakskov Indrefjord
 - Nivå Bugt
 - Nyord Enge
 - Ravnstrup Sø
 - Roholm
 - Stormengene
 - Stubbe Sø
 - Søgård Mose
 - Sølsted Mose
 - Tryggelev Nor
 - Vaserne
 - Ægholm

Relaterede links
 - Lyt til RAVNENs mærkværdige stemme her