tirsdag 2. april 2013

Traner tripper foråret i møde i Søgård Mose

I Sønderjylland krydser man fingre for et fremtidigt ynglepar.

af Helle Hjorth

Som flere foregående forår har Fugleværnsfondens reservat Søgård Mose syd for Aabenraa fået besøg af et tranepar.

Det fortæller Egon og Birgit Iversen, som er tilsynsførende i mosen. Fra reservatets høje fugletårn observerede de tranerne påskedag d. 31. marts, hvor fuglene gik og hyggede sig i solen i den østlige del af Søgård Mose.

Der har de foregående år ikke været tegn på, at tranerne har ynglet i mosen, men i det sønderjyske reservat håber man på, at tranerne vil trives i det lidt afsides beliggende og uforstyrrede landskab, som er en mosaik af nedbrudt højmose, hede og skov.

”Tranerne er helt klart interesserede i lokaliteten, og muligheden for, at vi får et ynglepar i mosen på et tidspunkt er til stede" siger Egon Iversen. "Men nu er det jo sådan, at tranerne først yngler, når de har nået en alder på 3 - 4 år. Inden da skal de have fundet et yngleterritorium, der tilfredsstiller deres krav om sikkerhed for forstyrrelser og tilpas mulighed for at finde føde. Hvis alt flasker sig, har vi måske et ynglepar i mosen næste år. På nuværende tidspunkt skal hunnen helst ruge, så det, at vi ser et par sammen i mosen, indikerer at vi her har med et ikke ynglende par at gøre. De afprøver i stedet terrænets egnethed som yngleplads.
Men spændende er det under alle omstændigheder.” 

fuglenesfristeder

Information
Traner i mosen
Relaterede reservater:
 - Søgård Mose