søndag 17. august 2008

Nyt fugletårn på vej i Søgård Mose

I denne tid er et nyt fugletårn med adgang for kørestolsbrugere ved at blive bygget i Fugleværnsfondens perle af et reservat syd for Åbenrå. Tårnet erstatter det nuværende fugletårn og forventes færdigbygget i dette efterår.

af Egon Iversen

Alle, der har været på besøg i Fugleværnsfondens reservat i Søgård Mose, har sikkert oplevet en meget besværlig adgang til tårnet, der er placeret ret markant fremskudt i terrænet i mosen. Da tårnet oprindeligt blev bygget, var denne placering naturlig, fordi mosen på dette sted var omkranset af tæt granskov. Tårnet stod således i kanten af granskoven med udsigt til mosen. Skoven blev imidlertid blæst omkuld under en storm, hvorefter tårnet stod blottet i terrænet.

Området blev herefter tilplantet igen, denne gang dog med blandede løvtræer. Kun nogle af nyplantningerne klarede sig, sandsynligvis på grund af at der i undergrunden ligger et meget hårdt og vandstandsende allag. De få egetræer, der står tilbage i området, er rester fra denne plantning. Selvsåede birkekrat holder vi borte, så vi håber, at vi efterhånden får et flot lyngdækket hedeområde her. Lige nu er lyngen ved at blomstre.

Den besøgende har sikkert også oplevet irritation over adgangsforholdene op i tårnet via en meget stejl trappe. Tårnet er nærmest en kopi af luftmeldekorpsets mange ståltårne, som var placeret rundt omkring i landskabet på vigtige udsigtssteder. Vi må sige, at udviklingen er løbet fra dette tårn, som derfor fjernes.

Fugleværnfonden har i sin plejeplan for mosen haft et nyt og anderledes tårn på programmet. Endelig er vi nået så langt i planen, at vi kan realisere den også på dette punkt. Tårnet er nu trukket noget tilbage, så det får en mere naturlig kulisse i birkeskoven ved P-pladsen.

I skrivende stund er det sat på plads og indrettet med to platforme: En etage nederst ca. 1 m over terræn med direkte adgang via en rampe. Denne etage vil blive specielt indrettet og handicapvenlig, så bl.a. kørestolsbrugere ad den særligt anlagt rampe og sti fra P-pladsen får let adgang til den flotte udsigt over mosen. Fra underetagen bliver der adgang via en trappe op til overetagen, der er overdækket med et spidstag. Platformen er ca. 4 x 4 meter - altså en fin plads til et lille selskab, særligt med henblik på formidling af området for en gruppe besøgende.
Til byggeriet bliver der anvendt lærketræ for at undgå brug af trykimprægneret materiale.

Tårnet er konstrueret af tømrermester Hans Meilstrup, der har stor erfaring i anlæg af fugletårne.

For yderligere oplysninger om Søgård Mose kontakt:
Egon Iversen
Blåmose 27
6470 Sydals
email e.iversen@stofanet.dk 

fuglenesfristeder

Information
Det nye tårn opføres i lærketræ
Skøn udsigt over prægtigt landskab
Relaterede reservater:
 - Søgård Mose

Relaterede nyheder
 - Frivillige i sønderjysk naturpleje