Foto: Vibe af Peter Vadum

Fugleliv hele året
Om foråret raster troldænder og taffelænder i stort antal fra februar til marts. Før yngletiden græsser flokke af grågæs på engene og markerne omkring. På engene er det i april yngletid for vadefuglene, og i luften boltrer viberne sig i parringsleg.

Om sommeren genlyder rørskov og krat af fuglesang i morgen- og aftentimerne. Det er primært fra maj til juni. Ænder, knopsvaner, gæs og lappedykkere har fået unger. I kanten af rørskoven kan man se blandt andre vandrikse og blishøns. Sidst i juli er vadefugletrækket i gang. Mange raster og søger føde på enge, mudderflader og i det lave vand.

Om efteråret ses i september de sidste flokke af vadefugle. Også pibeand, krikand og andre svømmefugle trækker i store tal gennem Danmark. Mange raster i reservatet. Fiskeørnen kan ofte opleves styrtdykke efter fisk fra stor højde, og det lille 'piskeris' dværgfalken ses ofte i lav højde over engene.

Om vinteren raster ofte flere tusinde troldænder inde i noret, hvor de overvintrer på en kost af snegle og muslinger. Ude i noret ligger der også andre fugle; især blishøns samt taffel- og bjergænder på vintervisit fra det øvrige Norden og Rusland. Rørdrummen er tavs, men ses af og til flyvende på vej til nyt fourageringssted. I tjørnehegnene har sjagger og vindrossel et rigt forrådskammer hele vinteren.

fuglenesfristeder