tirsdag 18. maj 2021
Første odder spottet i Tryggelev Nor!
En besøgende fik forleden noget af en overraskelse i Fugleværnsfondens observationsskjul på Langeland. Han var egentlig kommet for at se på fugle, men…
 
 onsdag 25. september 2019
På fugletur i kunsten og i naturen
Nu er der mulighed for at få et særligt indblik i EU-projektet Better BirdLIFE, som Fugleværnsfonden er projektpartner på samt høre om kunstnerens og naturvejlederens syn på fugle og natur.
 
 mandag 1. april 2019
FOTOKONKURRENCE
Deltag i fotokonkurrencen om årets fuglefoto fra Det Innovative Observationsskjul i Tryggelev Nor. Præmie: Gavekort på 1500 kroner til Naturbutikken. Alle kan deltage.
 
 onsdag 19. september 2018
Nyt observationsskjul med fugl i øjenhøjde
Fantastiske oplevelser venter med en hel ny type af observationsskjul i Danmark. Det bliver indviet og åbnet for offentligheden tirsdag den 25. september.
 
 mandag 1. februar 2016
Jubilæumsårets turfolder er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i vores spændende reservater, som lokker med ekstra spændende ture i forbindelse med fondens 50 års jubilæum.
 
 torsdag 9. juli 2015
Sjælden gæst i Tryggelev Nor
Fredag den 3. juli og fire dage frem havde Fugleværnsfondens reservater på Sydlangeland fint besøg af en hvidskægget terne.
 
 fredag 21. februar 2014
Turfolder 2014 er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i Fugleværnsfondens mange spændende reservater. Fugleværnsfondens turfolder 2014 er i hus og lokker med over 100 forskellige ture.
 
 tirsdag 12. marts 2013
Så er der fugl på programmet!
Fugleværnsfondens turfolder er netop udkommet, og den lokker med over 100 ture i fondens reservater i løbet af 2013.
 
 lørdag 29. december 2012
En nytårshilsen fra Fugleværnsfonden
Årsskriftet "Nyt fra Fugleværnsfonden" er udkommet og sendt til alle gode støtter og frivillige.
 
 torsdag 13. oktober 2011
Fugleværnsfonden på Facebook
Følg Fugleværnsfonden på Facebook - profilen er "moderniseret" og opdateres ugentligt
 
 torsdag 13. oktober 2011
Skiftedag for naturvejlederne
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen vender tilbage fra orlov
 
 torsdag 31. marts 2011
Overvågningsseminar på Trente Mølle 26.-27. marts
Solen strålede fra en skyfri himmel, fuglene sang, og 19 af Fugleværnsfondens frivillige ildsjæle var klar til at blive introduceret til det nye overvågningsprogram.
 
 mandag 6. december 2010
Ørne på isen i Fugleværnsfondens reservater
Sneen dækker reservaterne og mange steder lukker isen snart de åbne vandflader. Dermed er der dækket op til ”julefrokost” for vores største rovfugl havørnen. Ørnene samles ofte i store tal i vinterperioden. Tag ud og kig efter dem på Fugleværnsfondens reservater.
 
 søndag 16. maj 2010
Fugleværnsfonden får tilskud fra Nationalpark-pulje
Styregruppen for Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav har bevilget 110.000 kr. til Tryggelev Nor
 
 søndag 17. januar 2010
Rekord mange ture på Fugleværnsfondens reservater i 2010
Jagende havørn og vandrefalk på tætteste hold, rørdrummens hule pauken fra rørskovens dyb, nattergal for fuld udblæsning, vilde heste og majgøgeurt, smukke vadefugle i sommerdragt, sæl og marsvin fra havkajak, fantastiske rovfugletræk og meget, meget mere.
 
 mandag 21. december 2009
Gør juletur til fugletur
Naturen giver dejlige fugleoplevelser også om vinteren. Fugleværnsfondens reservater byder velkommen på stier og i fugletårne til masser af fugleoplevelser over hele landet.
 
 fredag 11. september 2009
Flotte yngletal for fuglene ved Nørreballe Nor i 2009
5 år efter at Nørreballe Nor på Langeland blev genskabt, er der stadig fremgang i fuglelivet. Årets optællinger viser at nye sjældne arter stadig indfinder sig. Succesen skyldes i høj grad en stor indsats fra frivillige.
 
 mandag 20. april 2009
Op å se land!
Som en anden papegøje på et piratskib sad rørdrummen højt på strå i aprilsolen, da 17-årige Malte kom forbi Fugleværnsfondens reservat på Sydlangeland.
 
 lørdag 4. april 2009
Havørnens forårsmenu
På Sydlangeland blev skarvebøfferne for en stund udskiftet med gedde i gelé.
 
 fredag 19. december 2008
Mord i noret – tre havørne gør livet surt for Langelands skarver
På det seneste har tre havørne, to voksne og en ung fugl (måske er der tale om en lille familie?), gjort livet usikkert for nogle af de mange ænder, gæs og skarver, som i denne tid opholder sig i Fugleværnsfondens reservat, Nørreballe Nor på Sydlangeland.
 
 torsdag 6. november 2008
Fugleværnsfonden forbedrer adgangen for kørestolsbrugere ved Tryggelev Nor på Langeland
Kæmpe fugleoplevelser i et afsides beliggende fugleskjul er nu fuldt tilgængelige for brugere af kørestole og gangbesværede ved Tryggelev Nor.
 
 onsdag 13. august 2008
Ny folder om Tryggelev Nor
Ingenting er statisk. Heller ikke naturen. Derfor må fuglereservaternes information til publikum også opdateres fra tid til anden. Fugleværnsfonden har netop udgivet en ny folder der omtaler de ”nye” arter der er kommet til det sydlangelandske reservat siden en omfattende naturgenopretning i 2006.
 
 tirsdag 3. juni 2008
Bedre afgræsning af enge og overdrev i Tryggelev Nor
Vinterens store kratrydning ved gravhøjskomplekset Trehøje ved Tryggelev Nor på Langeland følges nu op af fire Hereford køer med kalve, der skal pleje området og holde græs og buske nede.
 
 mandag 21. april 2008
Stormflodsramt vej til fuglereservat endelig genopbygget
Ingen havde vel forestillet sig at stormvarslet den 1. november 2006 betød så voldsomme skader som tilfældet var i Tryggelev Nor på Sydlangeland. Nu, halvandet år efter, er dige og adgangsvej endelig helt på plads, så de besøgende i fulde drag kan nyde foråret i Fugleværnsfondens store reservat på det sydlige Langeland.
 
 tirsdag 15. januar 2008
Tre gravhøje fritlagt i Fuglereservat
Naturen ved Tryggelev Nor har siden oldtiden tiltrukket mennesker. I dag er området et af Danmarks fineste fuglereservater. Et naturplejeprojekt har ryddet træer og derved fremhævet tre gravhøje fra oldtiden, som de meget markante indslag i det smukke kystlandskab, de har været en del af i tusinder af år.
 
 onsdag 31. oktober 2007
Øer i naturgenoprettet sø, magneter for fuglelivet
Ved naturgenopretning af afvandede søer er der mulighed for at etablere øer til fuglelivet inden vandet hæves. Et naturgenopretningsprojekt i 2004 på Sydlangeland viser hvor stor betydning øer har for de genoprettede søers fugleliv. Pleje af øerne er dog nødvendig. Erfaring fra Fugleværnsfondens reservat kan guide naturforvaltere til succes med fugleøer i kommende naturgenopretningsprojekter.
 
 torsdag 4. oktober 2007
Langelandsk lynghede brændt af
Det fine klitområde og strandoverdrev ved Tryggelev Nor kræver naturpleje. Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe anvender en nem og god metode til at forny de små områder med hedelyng: Metoden er enkel: ”Sæt en tændstik til”
 
 torsdag 13. september 2007
Stort langelandsk naturprojekt giver pote på fuglefronten
Da Fugleværnsfonden og Fyns Amt i 2004 lukkede for pumpen der afvandede Nørreballe Nor, havde ingen turdet håbe på at et så rigt fugleliv så hurtigt skulle etablere sig i området. Nu vrimler søen, øerne og engene med fugle året rundt. Og de mange vandfugle tiltrækker Danmarks største rovfugl, havørnen.
 
 onsdag 23. maj 2007
Fugleværnsfonden kan forvandle landbrugsjord til natur
Private almennyttige fonde, som varetager naturbeskyttelsesformål, kan nu i medfør af lov om landbrugsejendomme få dispensation til at opkøbe jord med landbrugspligt med det formål at omdanne den dyrkede jord til natur.
 
 fredag 23. marts 2007
Genopbygning af strandvold ved Tryggelev Nor
Fugleværnsfondens reservat Tryggelev Nor på Langeland blev natten mellem d. 1 og 2. november 2006 ramt af en voldsom stormflod. Havet brød igennem strandvolden flere steder, hvorved havet havde fri indstrømning til noret, som i løbet af natten blev fyldt med vand. Strandvolden blev ødelagt flere steder: Nord for P-pladsen opstod der et 40 m langt gennembrud, og syd for P-pladsen skyllede strandvolden og vejen væk på en 150 m lang strækning. Fugleværnsfonden har på egen hånd påtaget sig at genetablere strandvolden for at sikre naboarealer mod oversvømmelse og sikre offentlighedens adgang.
 


fuglenesfristeder