fredag 2. marts 2012

Rynket rose bekæmpes på Hyllekrog

Bekæmpelse af den invasive art Rosa rugosa (rynket rose) på Hyllekrog gennemføres nu med en ny metode, som er udviklet i forbindelse med Balt Coast projektet

af Marie-Louise Olsen

Den lyder enkel - den metode, som netop nu bruges til bekæmpelse af Rosa rugosa på Hyllekrog: En entreprenør fra Sjælland ejer en minigraver, der er forsynet med en sløv ”gribesaks”. Minigraveren trækker simpelthen roserne op med en del af rodnettet.

Rynket rose har rødder, der går op til en meter ned i jorden, så det er ikke muligt at få alle rødderne med. Håbet er dog, at minigraveren får så meget af plantedelene med, at de bliver svækkede.

De bunker af plantemateriale, som opstår ved fjernelse af roserne, afbrændes. Det er afgørende, at den manuelle bekæmpelse opfølges af afgræsning. Kvæget på Hyllekrog får herved en ekstra vigtig opgave som naturplejere i den kommende græsningssæson. 

fuglenesfristeder

Information