Foto: Lise Nielsen

Kreaturer på strandengene
Siden 2009 har Fugleværnsfonden haft afgræsning med kvæg på strandengene i Nivåbugten. Afgræsning med kvæg betyder, at der dannes en mere lysåben strandeng og strandoverdrev. Det medfører, at den biologiske mangfoldighed på lokaliteten øges, og at habitatet for ynglefugle som vibe, rødben, strandskade og skeand bliver udvidet. Kvægene består af kvier og højlandskvæg. 

Dyrenes ejer, Søren Pedersen, er autoriseret økolog og sælger 1/2, 1/4 og 1/8 dele økologiske køer fra sin bopæl:

Søren Pedersen
Danstrupvej 33
3080 Tikøb
Tlf. 40 45 85 37