MLK

Den primære plejeform i Nivå Bugt Strandenge er kreaturafgræsning, idet hele Fugleværnsfondens naturreservat aktuelt afgræsses af kreaturer. Kreaturafgræsning foretages på alle offentligt og privatejede parceller øst for strandvejen.

I en årrække er der desuden i februar-marts gennemført høslæt i tre delområder i naturreservatet. Derudover foretages pletvis rørskær for at sikre publikums udsigt fra naturreservatets bænke, fx ved Nivåens udløb i Øresund. Plejen omfatter også alment vedligehold af fugletårn, borde og bænke m.m. Gangstien fra Strandvejen til fugletårnet plejes regelmæssigt, idet beplantningen langs stien vedligeholdes for at holde passagen åben, ligesom der udlægges flis, så de besøgende også i fugtige perioder kan komme tørskoede ud til fugletårnet.

Fugleværnsfonden indledte i 2014 et samarbejde, der kombinerer plejen ved Nivå Bugt Strandenge med produktion af kompost til økologiske marker. Som en del af projektet bliver de afslåede tagrør fra Nivå Bugt Strandenge leveret til Krogerup Avlsgård og omdannet til økologisk kompost.

Samarbejdet er opstået på baggrund af Årstidernes (Krogerup Avlsgård) forsøg med at producere kompost til brug på deres økologiske marker. I denne forbindelse har Årstiderne brug for organisk materiale, der er egnet til kompostering, for at opnå den rigtige struktur og næringsstofsammensætning i komposten. Fugleværnsfondens naturreservater, herunder også Nivå Bugt Strandenge, er økologisk autoriseret, og Fugleværnsfonden er derfor en oplagt leverandør af plantemateriale til Årstiderne, der udelukkende dyrker økologiske produkter.

Download gældende plejeplan for Nivå Bugt Strandenge her. 

fuglenesfristeder