Saksfjed-Hyllekrog hører til en af Danmarks bedste træksteder for blandt andet rovfugle. Her hvepsevåge af Allan Gudio Nielsen.

Fugleliv hele året
Om foråret kan man på sydsiden af Hyllekrogtangen opleve flere forskellige arter vadefugle, som søger føde i opskyllet. Stor præstekrave, stenvender, rødben, almindelig ryle og strandskade hører blandt de mest almindelige arter, men også mere sjældne arter som fx dværgryle og kærløber ses undertiden. 

Om sommeren nyder mange svaner godt af områdets fred og ro i de uger fra juli til august, hvor de fælder de store svingfjer og derfor ikke kan flyve. Det gør farvandet nord for Hyllekrogtangen til en af landets vigtigste fældepladser for svaner. Man kan fortsat opleve mange forskellige vadefugle på spidsen af Hyllekrog. En af dem er stenvenderen. Stenvenderen er tillidsfuld, og ofte kan man komme helt tæt på fuglen.

Om efteråret, fra august til oktober, passerer mange tusinde rovfugle over Saksfjed på vej mod syd. Trækket går over en bred front fra Rødby til Hyllekrog. Det bedste sted at opleve trækket er ved Store Bunddrag eller ved foden af Hyllekrog. En af de mest karakteristiske rovfugle man kan opleve, er rød glente. Fra sidste halvdel af september til langt ind i oktober er der gode muligheder for at opleve de elegante glenter.

Dertil kan man opleve et kæmpetræk af vandfugle ved kysten ved Brunddragene. Artikel herom fra Fugle i Felten kan hentes her

Om vinteren kan man i det lavvandede farvand nord for Hyllekrog se særligt mange knopsvaner - op mod 10.000. Mange er ungfugle fra Danmark, Sverige, Tyskland og Norge, der kommer til Hyllekrog for at raste og fouragere.

fuglenesfristeder