havoern
Foto: Den flyvende dør, havørnen, af John Larsen

Berømte havørne i Saksfjed Inddæmning
Fugleværnsfondens naturreservat Saksfjed/Hyllekrog har i en årrække haft besøg af flere havørne, hvoraf et bestemt par, der nu er fast ynglepar i Hyllekrog, har opnået en vis grad af berømmelse efter opsætning af webcam ved parrets rede. Henved en halv million danskere har fulgt med fra havørnereden i Saksfjed Inddæmning. Live-sendingen havde Danmarkspremiere i marts 2013, og det er planen hvert år at fortsætte transmissionerne i haveørneparrets yngleperiode fra tidlig forår henover sommeren til efteråret, når ungerne forlader reden. Tidligere optagelser kan ses via DOFs online magasin Pandion. Dette års udsendelse kan ses her.

Man kan også godt opleve det berømte havørnepar 'live', og ikke kun på webcam. Der er dog oprettet en færdselsfri beskyttelseszone omkring reden, hvor der er adgangsforbud i ørnenes yngletid fra 1. februar til 31. juli, og beskyttelseszonen omfatter også vandring langs diget mod nord, som ligeledes er lukket i samme periode. Den bedste mulighed for at opleve ørnene, er ved at se dem flyve til og fra redeområdet i skoven, og det kan man langs grusvejen, der løber vest for og parallelt med diget, se kort nedenfor. Bemærk motorkørsel er ikke tilladt på grusvejen, men man kan benytte de markerede p-pladser. Fugleværnsfonden opfordrer til hensigtsmæssig, stille og rolig opførsel, og det anbefales desuden at medbringe en kikkert eller et teleskop for at få det fulde udbytte.

Kort
  Klik for stort kort