Den frivillige arbejdsgruppe ved reservatet ved Saksfjed/Hyllekrog tæller mange dedikerede medlemmer, der afholder guidede fugleture og andre arrangementer med fokus på natur. Ikke mindst udfører gruppen et stort arbejde med pasning af publikumsfaciliteter og nødvendig naturpleje.  

Du kan læse mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Nedenstående et udpluk af beretninger fra forskellige arbejdsdage og begivenheder i den frivillige arbejdsgruppe i Saksfjed/Hyllekrog:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

August 2016
Karin beretter fra en dag, der stod i hybenrosens tegn:

"Tak til de ni, der gik til kamp mod hybenroserne. Vi fik renset de områder, hvor roserne i efteråret blevet hevet op med maskine". 

2016-08-15 arbejdsdag 1

 2016-08-15 arbejdsdag 14


I september 2014 var det den frivillige arbejdsgruppe der stod for organiseringen og afholdelsen af Fugleværnsfondens fællestræf, hvor frivillige fra hele landet mødes. Læs om den spændende dag her.


Januar 2013 
Arbejdsgruppen ved Saksfjed/Hyllekrog har mistet et engageret og højt respekteret medlem gennem mange år. Den 10. januar 2014 døde Leif Clausen, om hvem Sven Thorsen fra arbejdsgruppen har skrevet følgende bevægende mindeord. 


Tangen futtes af - 21. februar 2013
Medlemmer af arbejdsgruppen deltog i arbejdet, da gæve folk fra Vestjylland brændte den østligste del af tangen. Se fotoreportage her


Nogle af gruppens arbejdsopgaver i 2012 - 2013:


Klik på kortet for en større version.


 


Januar 2012. Arbejdsgruppen knokler med rævehegnet og den eroderede kyststrækning, hvor havet har gnavet sig ind på stien til Hyllekrog. Her en tiltrængt pause. Foto: Lars Munk.


Der arbejdes med at sikre rævehegnet, 
så de ikke graver sig ind under. Hyllekrog med de mange jordrugende fugle er et attraktivt spisekammer for ræve i hele yngletiden. Derfor har Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen opsat et hegn tværs over tangen, så fuglene kan få fred. Foto: Lars Munk.


Lars Munk (kontaktperson i den frivillige arbejdsgruppe) og co. på ørnetælling på Lolland, 28. januar 2012 - se TV-indslag


10. marts 2010 - Lars Munk, som er kontaktperson for den frivillige arbejdsgruppe, skriver om de mange dådyr i området:

"Sidste søndag var der på det sydlige Lolland planlagt en organiseret optælling af dådyr. Tællingen er udsat til 28. marts om eftermiddagen, og jeg deltager hos os, gerne med hjælpere. Her er en lokal vild bestand, som er i kraftig vækst, oprindelig baseret på dyr fra indhegninger på et par store godser. Vi kender jo dyrene fra Saksfjedområdet, hvor de ofte ses. Jeg synes de er interessante. Blandt andet kan de hjælpe med at afgræsse engene
til fordel til fuglene. Deres antal i vores område skulle indtil sidste år være omkring 100.

Efter et lokalt oplysningsmøde i sensommeren blev jeg mere nysgerrig, og var på udkig flere aftener ved solnedgang. Her kom en masse dyr ud fra vores skov, de gik ud på naboens store marker. De to højeste antal jeg så var 220 dådyr og 225 dådyr! Mange var kalve i forskellige størrelser, der kunne
høres når de kaldte. Hvilken stemning det gav! Der var også op til 7 rådyr og en ræv på markerne samtidig. Jo, der er mange dådyr hos os!"


En dejlig sommeraften
På planlægningsmødet den 20. august 2009 blev arbejdsgruppen præsenteret for Ellen, flittig frivillig i Fugleværnsfondens sekretariat. Ellen (i blå t-shirt) nyder helt tydeligt den lune sommeraften og det gode selskab.

Foto: Søren F. Hansen. Klik på billedet for en større version.


Juni 2009 - beretningen om en traktorhandel: 


"Team traktorhandel" og Ford 6410.

Som tidligere nævnt har Skov- og Naturstyrelsen gjort det økonomisk muligt at opfylde et højt ønske hos den frivillige arbejdsgruppe på Saksfjed-Hyllekrog: En traktor! Arbejdsgruppen udpegede derfor i foråret de mest erfarne udi traktorer, Helge og Dines, til at stå for købet. De fik først øje på en Ford hos en lokal maskinhandler, men skønnede at den var for stor, dyr og uhandy. Dog var der her en tilhørende slåmaskine, som godt kunne anvendes, pris 20.000 kr. Via hjælp fra en bekendt mekaniker, Ole Marckmann, dukkede der nu to andre muligheder op: Den ene en flot og velholdt Volvo årgang ’90 til 70.000 kr. – for dyr! Den anden en Ford 6410 med fire-hjulstræk årgang ’92 til 60.000 kr., som havde gået 4500 timer. Den så godt ud, men den manglede vægtklodser foran, pris 1.000 kr. Ole-mekaniker pruttede om prisen på både traktor og klodser og fik det hele for 55.600 kr. Så var den handel i vinkel! Helge og Dines kørte både traktor og slåmaskine hjem til Ole Marckmann for at gå alt efter i sømmene. Traktoren blev vældig flot, men ak… slåmaskinen rystede, og det viste sig at selve slagleakslen var blevet bukket eller slået på en sten. Helge og Dines forelagde forhandleren problemet, og foreholdt ham at enten måtte handlen gå tilbage, eller de skulle have en ny aksel. Forhandleren tilbød ny slagleaksel for kun 5.000 kr., så prisen endte på 25.000 kr., og alle var glade. Hele herligheden kom i garage hos Kjeld Hansen tæt på Hyllekrog og de øvrige arealer – for den beskedne leje af 100 kr. om måneden. 2. Pinsedag samledes arbejdsgruppen for at indvie traktor og slåmaskine - på lidt hæk og bjørneklo. Næste opgaver er hybenroserne på Hyllekrog og lysesiv til efteråret. Billederne er taget af J.K.O. Jakobsen.


Vupti - væk med bjørneklø i vejkanten!

Og vupti, hvidtjørn studses!

Og slurp! En hyld ryger i maskinen!


Maj 2009:
Skov- og Naturstyrelsens pulje for Lokale Miljøinitiativer har bidraget til at Fugleværnsfonden kunne købe en brugt traktor til de frivillige i Hyllekrog/Saksfjed reservatet.
Traktoren er et længe savnet arbejds- og transportredskab i det 163 hektar store reservat med meget lange afstande.


Traktoren med brakpudser, som vil betyde en langt mere effektiv indsats i naturplejen, og som kan transportere de frivillige langt ud på Hyllekrogtangen når der f.eks. skal samles skrald på strandene. Foto: Lars Munk.


Saksfjed-inddæmning, 3. maj 2009: Syv personer fjernede bjørneklo og krat

Lars Munk skriver:

"Fra starten blev vi enige om at forsøge at afslutte den kratrydning, som begyndte sidste gang. Krat og kvasbunker skulle fjernes fra et elhegn tæt ved diget, lige syd for vores skov. Derved vil køerne som snart kommer på græs få et større område at afgræsse end hidtil. Krattet, som er vokset op i og omkring nogle lange kvasbunker, bestod af tjørn, slåen, vilde roser, brombær og hyld m.m. Ved hjælp af motorsav, junglekniv, grensakse og knofedt blev denne del af hegnet klargjort, således at der nu kan lukkes køer ud, også i dette område. (Ingen fugleæg led overlast ved dette arbejde).

Derefter var det tid til en god lang frokostpause, som blev holdt ved pumpehuset. Her kan man sidde i læ mellem pumpehus og dige, og samtidig have et godt overblik over den nærmeste digegrav, og det fugleliv der foregår her.

Digegravene er små søer, hvor vandstanden i vinterhalvåret stiger, således at de omgivende engområder oversvømmes.
Ved forskellige tiltag, såsom at sløjfe nogle af de mange gamle afvandingsgrøfter omkring digegravene, forsøger Fugleværnsfonden at holde på vinterens vandmængder så længe som muligt, hen over foråret, til gavn for fugle og natur.

Der er nu en hel koloni af Hættemåger ved møllen/pumpestationen. Uffe har talt 50-60 par ved reder for nylig! Det bliver meget spændende om de kan holde stand overfor ræve m.m. Vandstanden omkring dem synker helt naturligt ved fordampning, så adgangen til rederne lettes efterhånden for rovdyrene. Men sådan en flok måger danner jo tilsammen et godt forsvarskorps. Vi kan bare håbe det bedste.

Observationer af fugle og andet godt i dagens løb:
Bramgås, nogle hundrede trak nordøst ved halv-ni-tiden. (Lokale observatører har samme formiddag spottet mere end 8.600 på træk! Se evt. www.dofbasen.dk)
Syngende fugle:
Løvsanger, munk, gærdesmutte, tornirisk, solsort, gærdesanger, m.m.
Fugle i digegraven ved pumpehuset:
Hættemåge (en koloni med ca. 30 reder), skeand, knarand, krikand, knopsvane, fiskehejre, troldand, gråand, rødben, gravand, grågås m.m.
Andre fugle: Bogfinke, skarv, engpiber, vibe m.m.
Sommerfugle: Aurora
Planter:  Bl.a. Korsknap"
 


En arbejdsdag ved Hyllekrog - 2007

På den sidste søndag i oktober samledes arbejdsgruppen ved Hyllekrog. Dagens program stod på opsætning af piktogramstolper og rydning af krat. Det blev til en herlig dag i det flotte efterårslandskab, med blå himmel og naturligvis et besøg af havørnen.


Her er grenknuseren i aktion. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Den menneskelige grenknuser. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Allerede efter 5 minutter blev Benny træt. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Her ligger et tjørnekrat. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Så er det tid til en kaffepause. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Der skal sættes piktogramstolper op til glæde for publikum. Her kommer den sidste stolpe på plads. Foto: Allan Gudio Nielsen.

 
Lidt fugl blev der også tid til. Her en stilits. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Det er rart at komme indendørs i pumpehuset til frokost. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Det er ikke bare fugle altsammen. Her har fotografen sneget sig ind på et dådyr i skoven ved Hyllekrog. Foto: Allan Gudio Nielsen.


- og endnu tættere.. Foto: Allan Gudio Nielsen.