Foto: Hyllekrog fyr af Kurt Gabs
Adresse: Lyttesholmvej, 4970 Rødby
N: 6054258 E:658808 (UTM 32 ETRS89)

 
Saksfjed Inddæmning er åben hele året - men bemærk adgangsforbud på Hyllekrog 1/3 - 15/7 

Størrelse: 194,5 hektar 

Generel information: Saksfjed-Hyllekrog er et af de store kystlandskaber i det østlige Danmark midt på en af fuglenes vigtigste trækruter. Lokaliteten betragtes som Danmarks vigtigste efterårstræksted for rovfugle og som værende af international betydning for rastende vandfugle.Saksfjed-Hyllekrog blev erhvervet i 1995 og er et af Fugleværnsfondens største reservater. I reservatet kan du opleve det berømte, ynglende havørnepar og de vilde exmoor-ponyer, der græsser sammen med økologiske kvæg og en stor bestand af dåvildt.  

Naturtyper: Våde enge, klitter, overdrev, løvskov og åben kyst.

Faciliteter for besøgende: Saksfjed Inddæmning er åben hele året. På Hyllekrog-tangen er der af hensyn til de ynglende fugle adgangsforbud fra 1. marts til 15. juli. Der findes informationsplanche og folder ved P-pladsen i den sydlige del. Borde, bænke og informationsplancher i den nordlige del.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt Lollands kommunes naturvejleder og Naturcenter Lyttesholm afholder jævnligt ture i reservatetet. Læs mere her. 

Du kan downloade Saksfjed-Hyllekrogs folder her.

Sådan kommer du dertil: Fra afkørsel 49 på E4/E47 følges skilte mod Holeby og Flyveplads 4. Ved Holeby drejes til højre ad Højbygårdsvej (skilte mod Lungholm/Flyveplads, Polakkasserne m.m.). Efter cirka 5 kilometer drejes mod venstre ad Rødbyvej. Godset Lungholm passeres på venstre hånd, og efter 1 kilometer drejes til højre ad Bjernæsvej ved skilt Brunddragene 5. Følg vejen som efter et stykke tid skifter navn til Lyttesholmvej. Ved den smukke stenlade Lyttesholm med storkereden på taget bliver vejen til en grusvej. Drej til højre ved laden og følg grusvejen endnu cirka 2 kilometer.

Bedste årstid for besøg: April - november

Kort

 

 

 

Klik for stort kort