Foto: Traner af Jan Skriver

Fugleliv hele året
Sølsted Mose er en af de få sønderjyske hede- og højmoser med et helt specielt fugleliv. Til mosens åbne områder er knyttet karakteristiske fugle som krikand, tinksmed, dobbeltbekkasin, og af småfugle kan nævnes bynkefugl, rødrygget tronskade og græshoppesanger. Sidstnævntes sang lyder som en snurrende symaskine. Efter flere års tilløb stiftede tranen i 2007 familie i mosen og er fortsat ynglefugl her. Mosen er også kendt for sine nattergale og er en af de bedste lokaliteter i Sydvestjylland for denne fugl.

Om foråret begynder løvsangeren at kunne høres fra maj. Den sjældne fyrremejse yngler i mosen og bynkefuglen sidder ofte i de små buske på de åbne områder. Hvor pile- og birkekrat dominerer, yngler også pungmejse. Hvis du vil høre nattergalens triller, er det i maj og juni, du skal besøge reservatet.

Om sommeren brummer det fra himlen. Det er dobbeltbekkasin-hannen, der synger ved at styrtdykke med udspilede halefjer. Under dykket begynder de yderste halefjer at vibrere med en brummende og brægende lyd. Tranen, der er en ny ynglefugl i området, yngler i foråret, men kan også ses hele sommeren. I august kan du opleve lærkefalken på jagt efter guldsmede.

Om efteråret overnatter titusindvis af stære i mosen. Om sensommeren og ind i september kan luften over mosen være fyldt med svaler på insektjagt. Både land-, by, og digesvaler. Det er også på dette tidspunkt, at mosen er fuld af brombær. I september og oktober kan du opleve tranerne og deres unger. Mejseflokke og lidt gulspurve, drosler, der raster på trækket i november - måske gulnæbbede svaner.

Om vinteren, når mosen ligger stille hen, lægger man måske mærke til den store tornskade, der fra toppen af en busk spejder ud over en af Sølsted Moses lysninger. Tornskade er en rovfugl forklædt som spurvefugl. Den jager gnavere og tager måske en mejse med, hvis den får chancen. Med lidt held kan du opleve en enkelt krage, en ravn og en musvåge. Måske gulnæbbede svaner og en julegås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hæges om mosens lille bestand af mosgøgeurt. Foto: Hans Christensen

fuglenesfristeder