Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe i Sølsted Mose laver forskellige former for naturpleje. Til glæde for fuglene og for de besøgende i fuglereservatet.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her.

Ny yngleø

Tømmerflådetur og ny yngleø i Sølsted Mose, oktober 2015 De to frivillige fra Sølsted Mose arbejdsgruppe, Peter og Hans, kastede sig ud i et større projekt,...

Arbejdsdage 2012

Karen skriver om arbejdsdagen:"Hegnsgruppen bestående af Niels Christian, John, Hans, Peter og jeg har i dag haft sidste arbejdsdag i mosen vedr. hegnet. Jens var...

Rydning af birk

Birk, birk, birk og mere birk...Arbejdsgruppen klør på med rydning af birk for at holde mosen lysåben og artsrig. Her i en snefri pause fra den strenge vinter....

Flittige folk i mosen

Flittige folk i mosen - se hvad pressen skrev, maj 2010

Mose-Troldurt

Den sjældne Mose-Troldurt blomstrer i Sølsted Mose  .Foto: Hans Christensen.

Arbejdsdage 2010

Fra arbejdsdagen 25. marts 2010 - Hans skriver bl.a.: "Dagen med det bedste sommervejr endnu i år, hvor vi rundede de 100m3 flis og sluttede ved 130m3. 7...

Tranespor, soldug og fantastisk vejr

Jens skriver: "Der er ikke meget at lave i mosen for øjeblikket, men vejret var fantastisk. Vi fik den japanske pileurt kraftig beskåret, og på rundturen...

Fældning og forårsrengøring

Forårsrengøring i mosen - en arbejdsdag i strålende sol 18. april 2009 skriver Jens: "Der var mange frameldinger, men vi mødte hele 2 stk. frem. Vejret var...

Naturpleje

Frivillige naturplejere trimmer Sølsted Mose Den 18. oktober 2008 mødtes 11 ihærdige naturelskere i Sølsted Mose til trods for at det øsregnede. Med hjælp...

Frivillig i arbejdsgruppen

Møde om dannelse af ny frivillig arbejdsgruppe i Sølsted Mose tirsdag den 19. august 2008 kl. 17-19 (ca.) -    på P-pladsen for enden af Brændevej...

fuglenesfristeder