Naturpleje
Sølsted Mose er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats.

EU, Tønder Kommune og Fugleværnsfonden m.fl. har i perioden 2010-2016 brugt tilsammen 15 millioner kroner på at genskabe store dele af Sølsted Mose fra tilgroet og frænet mose til aktiv højmose med naturlig vandstand. Store områder er blevet ryddet for birk og andre træer, og afgræsning og den højere vandstand har har bremset den udvikling, der truede med at ødelægge den unikke højmosenatur. I alt er 240 hektar blevet genoprettet i perioden, og der er således blevet skabt gode vilkår for den spændende, og på europæiske plan, truede naturtype højmose.

Læs mere om LIFE-projekt Sølsted Mose her.

fuglenesfristeder