Her kan du se, hvornår Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper arbejder i fuglereservaterne eller holder planlægningsmøder.
Der kan forekomme spontane arbejdsdage, som ikke omtales her.

Er du interesseret i naturpleje, så kik forbi på en arbejdsdag og se hvad vi laver!
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 17. august kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 14. september kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 19. oktober kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 16. november kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Arbejdsdag på Sydlangeland
lørdag 14. december kl. 00:00

>> læs mere her