Skægmejsehytter - den engelske model...

Tekst og Fotos: Allan Gudio Nielsen

I flere af de engelske fuglereservater har man i en årrække forsøgt sig med forskellige modeller af kunstige skægmejsereder.

Med årene er rederne blevet mere enkle i udformning og desuden har man fået et større kendskab til hvor de bør placeres. I Minsmere, eget af RSPB, har Ian Hawkins udviklet en meget enkel model.

Selve pælen som holder på reden består af en tyk hasselkæp, mens at tagrørene holdes på plads af to stykker snoet ståltråd. Det tager kun 10 min. at producere en rede og så er den desuden den fordel at den er forholdsvis nem at få i jorden.


Ian Hawkins fra RSPB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skægmejseskjul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan med Minsmere-modellen 2003 -
det er Allan til venstre... 

 

 

 

 

 

 

Rørene holdes med ståltråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- og med hasselkæp

Nyt flydeskjul ved Tryggelev

Arbejdsgruppen hjælper til med det nye skjul ved Tryggelev og Børge fra arbejdsgruppen beretter: "Det bliver rigtig flot, når først stråtaget kommer på det...

MILDE VINDE over Sydlangeland

En lille hardcore undergruppe af guidere viser fugle frem den første søndag i hver måned. Fra 10-12 i tårnet i Gulstav Mose, og fra kl. 13- ca.15 skimmer man...

Planlægningsmøde

Planlægningsmøde med indbygget hygge  - Christinas bortsch giver varmen på en ellers kold og klam novemberaften  

Planlægningsmøde

Gruppens forårsplanlægningsmøde afholdes altid ved hytten i Tryggelev Nor. Som regel i godt vejr. Inden vi går i gang, får Børge og Jens tid til at hænge...

Arbejdsdag

En enkelt ø i Nørreballe Nor ryddes for opvækst, og en poppel ved p-pladsen stynes. Da den lille gruppe ihærdige øryddere ankom til "Hjerteøen" i gummibåd,...

Gyvelsnapperen

...

Rydning på yngleøer

Hvert år i sensommeren slåes de kunstige øer i Nørreballe Nor for grov opvækst, der generer ynglefuglene om foråret. Turen gennem norets mudder er besværlig...

Ørneplatform

Måske forstår havørne mere end man lige regner med? I hvert fald sidder Langelands havørne stadig på lidt afstand af den nyopsatte ørneplatform. Næsten autoritetstro...

Planlægningsmøde og ørneplatform

Juni-august 2009 - Så kunne projekt Ørneplatform endelig holde rejsegilde! En ca. 8 meter høj robiniepæl med en redeplatform og "grene" øverst er rejst...

Bænkesæt

Fugleværnsfondens dejlige reservat er på det seneste blevet beriget med 3 bænkesæt, så der nu er endnu bedre muligheder for at indtage madpakken ude midt i...
1  2   

fuglenesfristeder