søndag 16. maj 2010

Fugleværnsfonden får tilskud fra Nationalpark-pulje

Styregruppen for Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav har bevilget 110.000 kr. til Tryggelev Nor

af direktør Elise Frydensberg

Det var en glædelig meddelelse, der ventede på mailen, da Fugleværnsfondens direktør, Elise Frydensberg, mødte på arbejde i Fuglenes Hus den 29. april. Styregruppen for Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav havde bevilget 110.000 kr. til at gennemføre et naturplejeprojekt og et formidlingsprojekt i fondens naturreservat Tryggelev Nor på Langeland.

NATURPLEJEPROJEKTET
I den sydligste del af Tryggelev Nor ved Stenbækgården findes et tilgroet overdrev på en sydskråning, hvor det vil være muligt at genskabe et artsrigt, lysåbent overdrev med spredte tjørnebuske og vilde æbletræer. Det stejlt beliggende og svært tilgængelige overdrev er tilgroet som følge af manglende afgræsning, og som følge af egentlig træplantning i tilstødende områder.
Projektet indebærer rydning af hovedparten af buske og træer. Herefter kan området igen hegnes ind, hvorved de græssende kreaturer på den tilstødende eng vil kunne forhindre genvækst. Resultatet forventes at være overdrev med ynglende rødrygget tornskade og fremspiring af overdrevsflora som f.eks. knoldet mjødurt, knold-ranunkel, bredbladet timian, lav tidsel og hjertegræs.

FORMIDLINGSPROJEKTET
Midt i Tryggelev Nor ligger et minimuseum bestående af en træhytte med en lille udstilling i form af fire store plancher. Plancherne er meget medtagne af sol og vind og trænger i den grad til en udskiftning. Med nye, informative plancher vil Fugleværnsfonden formidle det rige fugleliv og den spændende natur i Tryggelev Nor til de mange, der besøger området. Vi vil desuden opsætte to folderkasser på stedet til vores gratis informationsfolder om Tryggelev Nor.
Det samlede budget for de to projekter er på 161.250 kr., og vi har nu - takket være det bevilgede tilskud - fået de 110.000 kr. Vi håber, at vi gennem bidrag fra private fonde kan få indsamlet det resterende beløb. De to projekter bliver gennemført i løbet af 2010.

Man kan læse mere om nationalparkundersøgelsen via linket i højre side. 

fuglenesfristeder

Information
Formidling
Vue over noret
Relaterede reservater:
 - Tryggelev Nor

Relaterede links
 - Læs mere om undersøgelsen