mandag 6. december 2010

Ørne på isen i Fugleværnsfondens reservater

Sneen dækker reservaterne og mange steder lukker isen snart de åbne vandflader. Dermed er der dækket op til ”julefrokost” for vores største rovfugl havørnen. Ørnene samles ofte i store tal i vinterperioden. Tag ud og kig efter dem på Fugleværnsfondens reservater.

af Søren Ferdinand Hansen

Reservaterne Nyord Enge ved Møn og Tryggelev Nor på Langeland har i den senere tid været sikre steder at observere havørn. Det er de lokale ynglefugle, som nyder godt af reservaternes fred og af de mange vandfugle, som udgør en væsentlig fødekilde for havørnen om vinteren.

Når isen begynder at lukke til, er ørnene ofte nemme at se, idet de ynder at sidde på isen. De store mørke havørne er dårligt camouflerede i et snedækket landskab, så ofte er det nemt at få øje på dem. Vandfuglene koncentrerer sig i våger, og her kan havørnen nemt snuppe sig en godbid for eksempel i form af en blishøne.

GÆSTER UDEFRA
De lokale ynglefugle kan i kolde vinterperioder få selskab af nordiske og tyske havørne. I sådanne perioder kan de ligefrem ses i flokke på mere end 10 ørne sammen. Når de sidste våger på søerne fryser til, rykker havørnen ud til de lavvandede kystområder, hvor isen typisk lukker til senere end i søerne.

Det lavvandede område nord for Hyllekrog og vandområderne rundt om Nyord Enge er nogle af de steder i Danmark, hvor man kan se havørne i flokke på mere end 10 fugle.

ØRNEGARANTI PÅ NYORD
Nyord Enge ligger i kort afstand fra tre havørnereder. Året rundt er der således havørne i landskabet. Om vinteren kigges fra fugletårnet på Nyord Enge mod nord, og der er tæt ved havørne garanti. Også en gåtur mod Vesternæs (nord for Nyord by) vil bringe dig ud i ørnenes landskab. Check også hegnspælene på engene, hvor vandrefalken ofte sidder imellem sine jagter.

NATURVANDRING I HAVØRNELAND PÅ HYLLEKROG
Ved Hyllekrog er en gåtur ud på tangen en storslået naturoplevelse om vinteren. Flokke af bjergirisk og snespurve giver ind imellem liv, og hele vejen ud på tangen er der et godt kig mod nord til havørnen yndlingsbiotop - lavt vand med mange vandfugle. Det helt store overblik kan fås ved at gå op i fyrtårnet. Det tager ca. 45 minutter at gå fra p-pladsen til fyrtårnet og yderligere 45 min. før man er helt ude på spidsen. Unik kystnatur, som man ikke skal snyde sig selv for.