torsdag 9. juli 2015

Sjælden gæst i Tryggelev Nor

Fredag den 3. juli og fire dage frem havde Fugleværnsfondens reservater på Sydlangeland fint besøg af en hvidskægget terne.

af Claus Dalskov, Fugleværnsfondens opsynsmand ved Tryggelev Nor

Midt på eftermiddagen fredag den 3. juli opdagede Morten Müller en sjælden gæst i den danske fuglefauna: en hvidskægget terne fouragerede i Fugleværnsfondens reservat Tryggelev Nor.

Her blev den flere gange set hvilende i det lille søområde tæt ved p-pladsen, enten på nogle af pælene eller på en af de små lave øer mellem skarver og måger.

Den sjælne terne opholdt sig i området frem til mandag morgen, hvor den indtil videre er blevet set for sidste gang. Under sit sydlangelandske ophold tog den også på fourageringstogter til Nørreballe – og Salme Nor, hvor billederne ude i spalten til højre er taget.

Hvidskægget terne findes sydøst for Danmark i Polen, Ungarn mm., og det er givetvis højtrykket og den sydøstlige vind i dagene op til den 3. juli, der har bragt fuglen herop. Normalt ses den og den nære slægtning hvidvinget terne kun kortvarigt her i landet, så 4 dage på samme lokalitet er næsten rekord. 

fuglenesfristeder

Information
hvidskægget terne
hvidskægget terne
hvidskægget terne
hvidskægget terne og finderen Morten Müller
Relaterede reservater:
 - Tryggelev Nor