tirsdag 15. januar 2008

Tre gravhøje fritlagt i Fuglereservat

Naturen ved Tryggelev Nor har siden oldtiden tiltrukket mennesker. I dag er området et af Danmarks fineste fuglereservater. Et naturplejeprojekt har ryddet træer og derved fremhævet tre gravhøje fra oldtiden, som de meget markante indslag i det smukke kystlandskab, de har været en del af i tusinder af år.

af Helle Hjorth og Søren Ferdinand Hansen

Langeland Kommune har rakt Fugleværnsfonden en hjælpende hånd og ryddet det 1 hektar store område for de fleste træer og buske.

Som tre visne stråhatte ligger gravhøjene Trehøje nu totalt afdækket og venter på forår og et friskt, grønt sommerbetræk.

Rydningen vil gavne den sjældne flora, der ofte findes på gravhøje, da de som nogle af de få områder i Danmark ikke har været opdyrket. Rydningen af træer og buske vil desuden gavne fuglene. Det er håbet, at rødrygget tornskade vil kunne yngle i området.

Ikke mindst er rydningen til glæde for de mange besøgende i fuglereservatet Tryggelev Nor. Fugleskjulet ligger for foden af højene, og efter et besøg i fugleskjulet er det nu blevet meget nemt at nyde den formidable udsigt fra gravhøjene over noret med åbent vand, rørskov og strandeng.

Rydningen har fremhævet de tre oldtidshøje i landskabet, og man fornemmer historiens vingesus, og at det er et landskab, der har haft stor betydning for Danmarks befolkning fra fortid til nutid.

FEM HØJE BLEV TIL TRE
Historien har ikke været nænsom ved oldtidslandskabet ved Tryggelev Nor. Oprindeligt lå der fem høje i landskabet oven for Tryggelev Nor, men i dag resterer der kun tre (heraf navnet Trehøje), hvoraf den ene er delvist ødelagt. De øvrige høje er ødelagt, for at området kunne dyrkes.

Tryggelev Nor med omgivelser er så rig på fortidsminder, at det betegnes som et Kulturarvsareal. Ud over Trehøje omfatter det mindst fem andre gravhøje, hvoraf kun den ene resterer. Der findes endnu en fredet megalit (kæmpesten) og to sløjfede megalitter. Herudover findes gravpladser fra før romersk, ældre romersk jernalder og formodentlig vikingetid (skibssætning). Endelig er der inden for arealet fundet en guldring fra yngre bronzealder. Det endnu ikke intensivt afsøgte areal formodes at kunne rumme adskillige ukendte arkæologiske lokaliteter.

FREMTIDIG PLEJE
For at forhindre at gravhøjene igen skal forsvinde i tjørnekrat, er det hensigten at forsøge at optimere naturplejen på og omkring højene. Fugleværnsfonden vil derfor i samarbejde med lokale landmænd sikre, at gravhøjene bliver afgræsset.

 

fuglenesfristeder

Information
Trehøje
Før
Og efter!
Ny og bedre udsigt.
Relaterede reservater:
 - Tryggelev Nor

Relaterede nyheder
 - Bedre afgræsning af enge og overdrev i Tryggelev Nor
 - Øer i naturgenoprettet sø, magneter for fuglelivet
 - Langelandsk lynghede brændt af