Her kan du se, hvornår Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper arbejder i fuglereservaterne eller holder planlægningsmøder.
Der kan forekomme spontane arbejdsdage, som ikke omtales her.

Er du interesseret i naturpleje, så kik forbi på en arbejdsdag og se hvad vi laver!
Affaldsindsamling på Tangen
lørdag 19. september kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Fællestur til Bøtø Nor og Gedser
søndag 27. september kl. 00:00

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde Nivå Bugt Strandenge
mandag 5. oktober kl. 19:00 - 21:00

>> læs mere her