Foto: Allan Gudio Nielsen 

Vilde heste i inddæmningen
I 2013 blev en flok Exmoor ponyer en del af naturplejen i fondens sydlollandske reservat, hvor de hjælper med at holde græs og trævækst på engene nede. Folden, de græsser i, er foreløbig 90 hektar, hvoraf 25 hektar er skov. De trives rigtig godt, og siden deres ankomst er der tilkommet flere føl. Hestene lever uden direkte menneskelig kontakt, så tæt på naturlig adfærd som muligt. De afgræsser arealet året rundt, og er en del af fondens vision om en mere selvforvaltende og vild natur. Ved helårsafgræsning afgræsses området mere dynamisk. Det skyldes at planternes smag, næringsstofindhold og tilgængelighed varierer over året, og derfor selekteres af dyrene på forskellige tidspunkter af året. Hestene samgræsser desuden med dåvildt og kvæg, der alle præger området forskelligt og er med til at skabe større variation til glæde for mange planter og insekter, og for fuglene ikke mindst.

Fugleværnsfonden har længe haft god erfaring med vilde heste som helårsafgræssere. I 2006 åbnede Fugleværnsfonden op for vilde heste i reservatet Gulstav Mose på Sydlangeland, som hurtigt viste sig at være gode bidragere til en lys og åben natur med langt rigere flora og fauna. De Exmoor-ponyer, der blev udsat i Saksfjed i 2013, stammer fra bestanden ved Gulstav Mose. 

Hestene er i sagens natur vilde, og skal behandles derefter. Men set på afstand er en galopperende flok som denne et imponerende flot syn.

Kørselsvejledning til Saksfjed finder du her.

På kortet her ses hvorhenne i reservatet, de kan spottes (klik for stort kort):

Kort

fuglenesfristeder