Her kan du se, hvornår Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper arbejder i fuglereservaterne eller holder planlægningsmøder.
Der kan forekomme spontane arbejdsdage, som ikke omtales her.

Er du interesseret i naturpleje, så kik forbi på en arbejdsdag og se hvad vi laver!
Besigtigelsestur, Sølsted Mose
torsdag 15. april kl. 09:30

>> læs mere her
 
 
Planlægningsmøde, Sølsted Mose
torsdag 15. april kl. 11:30

>> læs mere her