Karen skriver om arbejdsdagen:
"Hegnsgruppen bestående af Niels Christian, John, Hans, Peter og jeg har i dag haft sidste arbejdsdag i mosen vedr. hegnet. Jens var forhindret.

Vi blev færdige med hegnene i midt- og øststykke og fik fjernet generende trævækst i begge områder. Områderne er nu parat til at blive afgræsset. Desuden er den tråd, der er pillet ned, rullet op og fjernet. Da der allerede var lukket kreaturer ud i vestområdet, var det ikke muligt at stramme tråden mod nord i dette område.

Det var i øvrigt en fornøjelse af se, hvordan kvæget græsser under hegnet… arbejdet med at løfte hegnstråd har derfor ikke været forgæves og kan forhåbentligt spare os for en del arbejde med at slå under hegnene fremover.

Det var en utrolig dejlig dag i mosen med skyfri himmel, og arbejdet blev ledsaget at nattergalesang hele vejen rundt i østområdet. Her hørte vi også tranerne. Vi afsluttede med at spise medbragt madpakker på parkeringspladsen.


Det er aftalt, at vi afventer og ser, hvor det er nødvendigt at slå af under hegnene efter 1. juli, hvorefter der indkaldes til en arbejdsdag til dette formål. Herom senere, når det bliver aktuelt. Hans vil sørge for at købe miljøbenzin til dem, der selv medbringer en buskrydder.


God sommer indtil næste arbejdsdag."

 

12. maj 2012 - Karen skriver om arbejdsdagen:
"Vi var 4, der i første omgang mødte frem kl. 8.30: Niels Christian, John, Peter og jeg…. Jens havde misforstået tidspunktet, men gennem en ihærdig indsat fandt han os i østområdet.

Det blev en rigtig god og hyggelig arbejdsdag. Det blæste ganske vist, men det mærkede vi intet til, der var fint læ i østområdet, og regnen blev væk. Vi fik rigtig meget fra hånden. Der blev skiftet pæle, fjernet generende grenvækst og løftet hegnstråd på et langt stykke.  Peter og jeg havde i forvejen brugt nogle timer i vest- og midterstykket. Peter gjorde arbejdet her færdigt to følgende eftermiddage. Tråden mangler blot at blive strammet på nordsiden af veststykket. I midterstykket skal der fældes en lille busk, der står midt i hegnet, så er det område også klart til at blive afgræsset.


Enten er det opgaver til den næste arbejdsformiddag, eller Peter klarer det selv inden, så vi kan koncentrere os om at gøre resten af østområdet færdigt, hvilket ikke skulle være en uoverkommelig opgave. Der er også fjernet en tråd fra nordsiden af midterstykket, som skal rulles op næste gang.
..

Med hensyn til det videre arbejde i mosen i juli-august kan vi håbe på, at vi ved at hæve hegnene kan undgå at slå under dem. Det vil jo vise sig. Jens har imidlertid meldt sig til i givet fald at være med til at slå under hegnene. Det er jo fint."

 

 


14. april 2012 - Karen skriver:
"Der var mødt 5 fra gruppen -  heraf et af vore nye medlemmer Jens M. Kun 2 havde sendt afbud, så jeg desværre rigeligt med boller, pålæg, øl og sodavand med.

Vejret var ideelt, og der kom en del fra hånden – vores nye mand Jens er meget effektiv.  Lyngen på lyngarealet er blevet fjernet af den interesserede tækkemand  (Christian havde jo  sørget for, at det lå presset og klar til afhentning) – Hans tog sig af kæmpepileurten – Jens, Peter, Niels Christian og jeg gik i gang med at ordne hegnene i det nye østområde, hvor der nu er gravet et vandhul. Her mangler fortsat at hegnet på nordsiden og rundingen mod højmosen ordnes. Der skal skiftes en del pæle i området, og hegnet skal repareres.


Vi var delt i to hold Peter og Jens – Niels Christian og jeg, som tog os af hegnet langs kanalen. Desværre manglede vi en trådstrammer – gruppen råder kun over en. Peter og jeg gjorde derfor efterfølgende den del af hegnet helt færdigt, da de øvrige var taget hjem.


Det er aftalt, at Niels Christian køber endnu en trådstrammer, så der er to til rådighed, idet der fortsat er meget hegnsarbejde tilbage.


Tirsdag tog Peter ud på parkeringspladsen og skiftede affaldssækken. Dens tilstand klargjorde, at det skal vi gøre oftere!!!!!! Det er nok en god ide, at vi skifter sækken hver arbejdslørdag.
"

 


Arbejdsdage og opgaver i 2012:
Rækken af arbejdsdage i 2012 begynder den 14. april kl. 9.00.
Herefter vil der være arbejdsdage den 1. lørdag i hver måned.
I juni, juli og august begrænser arbejdet sig til slåning under hegnstråde.

Nogle arbejdsopgaver er:
•    Vedligeholdelse af hegn herunder: udskifte ødelagte pæle, hæve nederste tråd, slå under hegn med kratrydder.
•    Etablere nyt hegn på folden med det nye kvægvandingshul.
•    Slåning af vegetation på vejen (Christian).
•    Fortsat bekæmpelse af Japansk Pileurt, Hans køber et større stykke sort plastic.
•    P-pladsen holdes ”ren”, herunder: samle skrald, tømme skraldespand, slå vegetation.