Møde om dannelse af ny frivillig arbejdsgruppe

i Sølsted Mose tirsdag den 19. august 2008 kl. 17-19 (ca.)
-    på P-pladsen for enden af Brændevej


Har du lyst at hjælpe med naturplejen, små som store opgaver? Gennem de senere år er der blevet udført forskellige større naturplejeprojekter i Sølsted Mose, og tiden er nu inde til at starte en lokal frivillig arbejdsgruppe på linje med de frivillige grupper, som er tilknyttet en del af Fondens øvrige fuglereservater i Danmark. Her kan alle, der er interesseret i at give en hånd til Sølsted Mose, være med.
I den anledning inviterer Fugleværnsfonden til et møde samme dag, som indvielsen af nye publikumsfaciliteter finder sted. Dette møde holdes på P-pladsen ved Brændevej og begynder kl. 17.00. Her vil Fugleværnsfondens medarbejdere fortælle om det frivillige arbejdes omfang og organisering.

Til arbejdsgruppemødet vil vi gå en tur i området og se på de mange kommende arbejdsopgaver. Over lidt let mad og drikke vil vi efterfølgende snakke om gruppens organisering, og hvordan vi kommer videre.
Af hensyn til indkøb af mad og drikke, vil vi gerne have, at du tilmelder dig til mødet til Fugleværnsfondens sekretær på e-mail: ingrid.hostrup@dof.dk - eller evt. på tlf.: 33 28 38 13. Oplys venligst navn, adresse og telefonnummer, og gerne emailadresse.

Der er mange opgaver at tage fat på, så der er brug for
alle mulige praktiske talenter til:

- opsætning af plancher i de nye udsigtsplatforme
- rydning af krat
- vedligeholdelse af gangbroer og andre publikumsfaciliteter
- opfyldning af folderkasser med friske foldere
- optælling af fugle sommer og vinter
- afholdelse af fugle ture i området
- oprydning og indsamling af affald
- kontakt til naboer, lokalforeninger o.lign.
... og meget andet!

P.S. Hvis du gerne vil deltage i gruppen, men er forhindret i at møde op tirsdag den 19. august, er du velkommen til at ringe eller e-maile oplysning om dit navn og adresse (se ovenfor). Du vil så blive informeret om de videre aktiviteter i gruppen.

Flere oplysninger kan fås hos: Direktør Elise Frydensberg, biolog Søren F. Hansen eller naturvejleder Allan G. Nielsen på tlf. 33 28 38 39, bedst mellem kl. 11.00  og 16.00.