Frivillige naturplejere trimmer Sølsted Mose
Den 18. oktober 2008 mødtes 11 ihærdige naturelskere i Sølsted Mose til trods for at det øsregnede.
Med hjælp fra to motorsave kastede gruppen sig over fældning af et antal store birketræer på området lige neden for p-pladsen. Der blev også ryddet en anselig del brombærkrat med de to medbragte buskryddere.
Stammer, grene og kvas blev slæbt op til vejen, så det nemt kan flises.
Her er billeder fra arbejdsdagen. Foto: Jens Lyhne.