Tømmerflådetur og ny yngleø i Sølsted Mose, oktober 2015

De to frivillige fra Sølsted Mose arbejdsgruppe, Peter og Hans, kastede sig ud i et større projekt, da de med hjemmelavet tømmerflåde sejlede over en af småsøerne i reservatets nordlige gedefold. Målet var at rydde en lille ø i søen for opvækst, så den bliver egnet til yngleø for jordrugende fugle. I det tidlige forår blev 40 hektar i reservatet ryddet, men man overså den lille ø. Så alternative metoder blev taget i brug og reservatets frivillige tog sagen i egen hånd. Det lykkedes de to garvede mænd at komme over søen med tørt tøj og en intakt tømmerflåde, og de kunne påbegynde nedskæringen af pil, birk og brombær. Kvaset blev revet sammen og smidt i vandet, og tømmerflåden blev klodset op nær øen, så man igen til næste år kan komme over til yngleøen for at få helt kål på genopvækst. På sigt, når der kun er lav vegetation tilbage, vil øen blive et attraktivt, rævefrit sted for jordrugende vade- og engfugle.

0F8kmPp1xyqsQUNZcexlWFJAQUbLCUq6ih5e-eOmqxg

Hans på overfart i søen.