Jens skriver: "Der er ikke meget at lave i mosen for øjeblikket, men vejret var fantastisk. Vi fik den japanske pileurt kraftig beskåret, og på rundturen fik vi tre fjernet noget affald - se foto herunder, og vi så blomstrende mosetroldurt og vandranunkel (påstår Jens H) - jeg er ikke botaniker, men soldug kender jeg - se foto. Desuden så vi rørhøgen flere gange, og vi hørte et væld af fuglestemmer, og vi fandt en hytte godt gemt (gammel jagthytte?). 

En skøn formiddag. Så tranespor - se foto."


Indsamling af skrald går forbavsende godt i spænd med store naturoplevelser. Foto: Jens Lyhne Christensen


Den kødædende soldug. Foto: Jens Lyhne Christensen


Helt friske spor af tranens lange tæer i mosejorden. Foto: Jens Lyhne Christensen