fredag 11. september 2009

Flotte yngletal for fuglene ved Nørreballe Nor i 2009

5 år efter at Nørreballe Nor på Langeland blev genskabt, er der stadig fremgang i fuglelivet. Årets optællinger viser at nye sjældne arter stadig indfinder sig. Succesen skyldes i høj grad en stor indsats fra frivillige.

af Søren Ferdinand Hansen og Helle Hjorth

De fire kunstigt skabte øer i Nørreballe Nor er en magnet for fuglene. Den rødlistede dværgterne er en ny ynglefugl i søen, og har i år ynglet med 3 par. Arten har i mange år været trængt af forstyrrelser fra øget færdsel og løse hunde på de sandstrande, hvor den traditionelt yngler.

Søen og de nærmeste omgivelser giver ynglemulighed for i alt 35 fuglearter i 2009. Ud over den sjældne dværgterne yngler også andre sjældne fugle som fjordterne (min. 8 par), klyde 23 par og hættemåge med 14 par.

AGGRESSIVE MÅGER GIVER LY TIL FLERE FUGLE
Selvom hættemågen regnes for en almindelig fugl, er det meget glædeligt, at den yngler på øerne i Nørreballe Nor. Hættemågen forsvarer nemlig sin rede så aggressivt, at den er i stand til at holde kragefugle og andre rovdyr væk, hvorved de andre fugle opnår en bedre beskyttelse.

FRIVILLIGE FUGLEFOLK BAG SUCCESEN
De mange ynglefugle kan takke Fugleværnsfondens frivillige hjælpere for at de fire øer i søen er så perfekte yngleområder. Hvert år i sensommeren kæmper de sig med river og kratryddere ud gennem det meget tykke mudderlag til øerne for at slå vegetationen ned og efterfølgende brænde det hele af. På den måde holdes vegetationen kort, hvilket klyder og terner kræver for at ville yngle.

Find link til ynglefuglelisten nederst til højre.

 

fuglenesfristeder

Information
Dværgterne
Mudret søbund
Mandshøje skræpper slåes med kratrydder
Der rives sammen
..og brændes af
Nørreballe Nor
Relaterede reservater:
 - Tryggelev Nor

Relaterede nyheder
 - Op å se land!
 - Øer i naturgenoprettet sø, magneter for fuglelivet

Relaterede links
 - Se fotoreportage fra øerne
 - Se listen over ynglefugle i Nørreballe Nor her!